رئیس میراث فرهنگی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار کمالان نیوز از افزایش ۱۸۲درصدی اشتغال در حوزه میراث فرهنگی نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبرداد

رئیس میراث فرهنگی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار کمالان نیوز از افزایش ۱۸۲درصدی اشتغال در حوزه میراث فرهنگی نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبرداد

رئیس میراث فرهنگی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار کمالان نیوز از افزایش 182درصدی اشتغال در حوزه میراث فرهنگی نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبرداد. به گزارش خبرنگار کمالان نیوز: سید میثم رئیسی، رئیس اداره میراث...