صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول: بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان شهرستان درگیر طرح ایران مهارت می شوند

صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول: بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان شهرستان درگیر طرح ایران مهارت می شوند

صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول: بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان شهرستان درگیر طرح ایران مهارت می شوند. به گزارش  گروه اجتماعی کمالان نیوز: در راستای طرح ایران مهارت نشست خبری محمدرضا صالح...