رئیس اداره امور اوقاف و خیریه شهرستان علی آبادکتول:یکی از اصلی ترین علل آسیب رسیدن و انجام نشدن امور فرهنگی،نبود تعامل و ارتباط نزدیک بین مسئولین است

رئیس اداره امور اوقاف و خیریه شهرستان علی آبادکتول:یکی از اصلی ترین علل آسیب رسیدن و انجام نشدن امور فرهنگی،نبود تعامل و ارتباط نزدیک بین مسئولین است

رئیس اداره امور اوقاف و خیریه شهرستان علی آبادکتول اظهارداشت:یکی از اصلی ترین علل آسیب رسیدن و انجام نشدن امور فرهنگی،نبود تعامل و ارتباط نزدیک بین مسئولین است. به گزارش خبرتگار کمالان نیوز: حجت الاسلام قربانعلی عسگری...