زنگانه معاون فرماندار علی آبادکتول:همه اقشار جامعه باید در راستای توسعه منابع طبیعی به ویژه فضاهای سبز تلاش کنند+تصاویر

زنگانه معاون فرماندار علی آبادکتول:همه اقشار جامعه باید در راستای توسعه منابع طبیعی به ویژه فضاهای سبز تلاش کنند+تصاویر

زنگانه معاون فرماندار علی آبادکتول:همه اقشار جامعه باید در راستای توسعه منابع طبیعی به ویژه فضاهای سبز تلاش کنند. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:محمد جواد زنگانه معاون فرماندار علی آبادکتول در آئین هفته منایع طبیعی...