مزرعی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول از برگزاری بیش از ۵۰ برنامه در این شهرستان در هفته شهید خبرداد

مزرعی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول از برگزاری بیش از ۵۰ برنامه در این شهرستان در هفته شهید خبرداد

مزرعی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول از برگزاری بیش از 50 برنامه در این شهرستان در هفته شهید خبرداد. به گزارش خبرنگار کمالان نیوز: عباس مزرعی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول...