جمشیدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول:۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر درعلی آبادکتول کشف شد

جمشیدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول:۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر درعلی آبادکتول کشف شد

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول از کشف 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد و اظهارداشت: در این پیوند 2 نفر دستگیر که رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای شهرستان آغاز شده است. به گزارش گروه حوادث کمالان نیوز: رمضان جمشیدی...