هاشمی استاندار گلستان در علی آبادکتول:جشن های ملی نوروزگاه توانسته گلستان را به نحو مطلوبی به گردشگران معرفی کند

هاشمی استاندار گلستان در علی آبادکتول:جشن های ملی نوروزگاه توانسته گلستان را به نحو مطلوبی به گردشگران معرفی کند

هاشمی استاندار گلستان در علی آبادکتول اظهارداشت:جشن های ملی نوروزگاه توانسته گلستان را به نحو مطلوبی به گردشگران معرفی کند. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: مراسم جشن ملی نورزگاه در منطقه نمونه گردشگری پارک...