گزارش تصویری کمالان نیوز از روز طبیعت(سیزده بدر) در دهنه نمونه گردشگری محمدآبادکتول

گزارش تصویری کمالان نیوز از روز طبیعت(سیزده بدر) در دهنه نمونه گردشگری محمدآبادکتول

بدر شدن 13 فروردین 1397 و روز طبیعت در دهنه نمونه گردشگری محمدآبادکتول به گزارش خبرنگار کمالان نیوز: مردم شهرستان علی آبادکتول نیز همچون همه مردم ایران امسال در سیزده بدر با همکاری مضاعف نیروهای ستادی و انتظامی در امنیت...