قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:پرونده کمیت و کیفیت صادرات گاز به ترکیه مختومه شده است.

به گزارش کمالان نیوز:اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:از حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی جهت ارائه توضیحاتی درباره وضعیت صادرات گاز به ترکیه و شفاف سازی مسائل پیش آمده خبر داد و گفت: مدیرعامل شرکت ملی گاز گزارشی از اظهارات مقامات ایران و ترکیه، فرآیند رسیدگی حقوقی به این پرونده در دیوان بین المللی داوری، محکومیت ایران و چگونگی بازپرداخت آن، میزان پرداخت و تعداد پرونده ها ارائه می دهد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمید عراقی درباره اینکه ایران درکدام پرونده تبرئه و در کدام پرونده محکوم شده است، توضیحاتی به اعضای کمیسیون انرژی ارائه می دهد، افزود: در این نشست درباره مبلغ محکومیت ایران، نوع محکومیت و زمان آن بحث و بررسی صورت می گیرد که آیا محکومیت مربوط به قیمت گاز یا کیفیت آن بوده است.

قره خانی با اشاره به اینکه براساس اظهارات شرکت ملی گاز ترکیه ایران را با توجیه گرانفروشی گاز محکوم کرده است، ادامه داد: در قرارداد ذکر شده که هر ۳ سال یکبار می توان در قیمت ها تجدیدنظر کرد، اما در آن زمان ایران تنها عرضه کننده گاز بوده و تنوع توزیع وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه براساس برخی اظهارات ترکیه در ۲ پرونده گازی ادعای تخلف ایران را داشته است، یادآور شد: نخستین پرونده درباره کمیت و کیفیت گاز بوده که ادعا دارند ایران از لحاظ کمیت و کیفیت متناسب با قرارداد گاز به ترکیه تحویل نداده است و در پرونده دیگر نیز مدعی شده که ایران گاز گران به ترکیه فروخته است.

نماینده مردم علی آباد کتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ترکیه از سال ۲۰۰۵ سرجمع فروش گاز را محاسبه کرده و براساس اظهارات آنها بالغ بر ۲۰ میلیارد مطالبه داشته است که در این مذاکرات نهایتا پرونده کمیت و کیفیت گاز مختومه شده اما پرونده قیمت گاز مطرح شده که ترکیه در سال ۲۰۰۵ حدود ۶ میلیارد مطالبه می کرد که در سال ۲۰۱۱ این مبلغ افزایش می یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: براساس اظهارات صورت گرفته ترکیه مبلغ مازادی که به ادعای آن ها از سوی ایران اخذ شده را در حال حاضر مطالبه می کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :