حسین رفتاری بر صندلی ریاست شورای اسلامی شهر سنگدوین نشست.
به گزارش خبرنگار کمالان نیوز:در جلسه انتخاب هیات رئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر سنگدوین که با حضور علی مزیدی مسئول سیاسی ،اجتماعی فرمانداری علی آبادکتول برگزار شد،حسین رفتاری با کسب ۴ رای اعضای شورای اسلامی این شهر ،به عنوان رئیس شورای اسن شهر انتخاب شد.
همچنین در این جلسه علیرضا سوخت سرایی با کسب اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس و حسن جلال زایی به عنوان مسول امور مالی شورای اسلامی دوره پنجم شهر سنگدوین انتخاب شدند.
لازم به ذکر است در این جلسه نوری رفتاری به عنوان منشی اول و علی علمی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :