نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان:سپردن عنان دهیاری روستا به فردی که شاید توانمندی لازم را نداشته باشد باعث مشکلات متعدد برای شورا ،مردم و روستا خواهدشد.

به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان با اشاره به نقش مهم دهیاران توانمند در تحقق توسعه روستایی گفت: تاکید و موضع ما که چه در دوره های آموزشی منتخبان دوره پنجم شوراها و چه در قالب سه مکاتبه اداری جهت بخشداری ها بیان شده؛ پرهیز شوراهای روستایی از جابه جایی دهیاران توانمند و کاربلد و آموزش دیده است.

وی افزود: هر چند که یکی از وظایف اصلی شوراهای روستایی انتخاب دهیار جدید یا ابقا دهیاران پیشین است اما با توجه به هزینه های مادی و معنوی که بعضا عدم استفاده از نیروهای توانمند و آموزش دیده قبلی وارد می کند توصیه ما پرهیز از برکناری های بی مورد دهیاران قبلی است.

علی نصیبی گفت: در این راستا چه به صورت مکتوب و چه حضوری از بخشداران محترم خواسته ایم در راستای حفظ دهیاران توانمند با برگزاری جلسات و نشست ها و رایزنی با شوراهای جدید اقدام نمایند.

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان خاطرنشان کرد: اگر واقعا بخشداری و شورای جدید روستا به جهت کم کاری یا مسایل دیگر تمایلی به ادامه کار دهیار پیشین ندارند تاکید ما به انتخاب افراد دارای شرایط قانونی و متناسب با درجه دهیاری و البته خوشفکر و توانمند و کاربلد است.

علی نصیبی گفت: مسلما سپردن عنان دهیاری روستا به فردی که شاید توانمندی لازم را نداشته باشد باعث مشکلات متعدد برای شورا و مردم و روستا خواهد شد لذا امیدواریم شوراهای جدید در این زمینه که یکی از حساس ترین تصمیم هایشان می باشد دقت کافی را داشته باشند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :