دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد به منظور بررسی مسائل و مشکلات مددجویان نوجوان حوزه قضایی از کانون اصلاح و تربیت استان بازدید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: سعدی قاضی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول به منظور بررسی مسائل و مشکلات مددجویان وارد کانون شد.

در این بازدید محمد کریمی مدیر کانون اصلاح و تربیت استان مسئول قضایی دادگستری شهرستان علی آبادکتول را همراهی می کردند.

قاضی دادیار  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول از بند  نوجوانان استان بازدید و در یک دیدار نزدیک با مددجویان مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.

در پایان سعدی قاضی دادیار  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آبادکتول از تلاش های مدیر و مسئولین کانون در راستای احیا و اصلاح و تربیت مددجویان تقدیر و تشکر کردند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :