خطاب به شوراها و شهرداران چهار شهر حوزه شهرستان علی آبادکتول؛عدم تعامل با خبرنگاران یعنی کشیدن دیوار بین مردم و مسئولین

به گزارش گروه تحلیلی کمالان نیوز:با گذشت حدود شش ماه از حضور شورای اسلامی دوره پنجم و حضور نیمی از جمعیتی شهرستان علی آبادکتول در شهرها، عدم برگزاری حتی یک نشست خبری با  اصحاب رسانه  و نداشتن تعامل با خبرنگاران باعث شده است که مردم از عملکرد مدیران شهری خود بی خبر باشند که این یعنی کشیدن مرز بین مردم و مسئولین، خبرنگاران پل ارتباط بین مردم و مسئولین هستند که متاسفانه چهار شهردار حوزه شهرستان علی آبادکتول با عدم ارتباط موثر با خبرنگاران خود را از مردم دور و دورتر می کنند و این باعث عدم روابط موثر در جامعه می شود.

شهرداران چهار شهر،شهرستان علی آبادکتول اگر می خواهند شهروندان از عملکر وخدمات آنان مطلع باشند از ظرفیت اهالی رسانه و خبرنگاران که در آگاه سازی مردم از امورات جامعه تلاش بسیاری دارند استفاده کنند و اکتفا به کانال های شبکه های اجتماعی که جمع محدودی در آن حضور دارند نکنند و از طریق رسانه های رسمی می توانند مردم را  نسبت به عملکرد خود مطلع نمایند.

ضرورت آموزش علم غیب و سایر علوم لدنی به شهروندان جهت آگاهی از عملکرد مدیران شهری باعث شده است که این مدیران توجهی به خبرنگاران نداشته باشند.

امیدواریم شهرداران و اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم شهرهای علی آبادکتول، فاضل آباد ، مزرعه کتول و سنگدوین، روابط اجتماعی و تعامل سازنده با اهالی رسانه را به نگاه انحصاری به شبکه های اجتماعی تبدیل نکنند که اگر این اتفاق بیافتد قطعا در آینده جامعه شهری متضرر خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :