رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و دبیرستادخدمات سفر شهرستان علی آبادکتول :اقامت گردشگران در ایام نوروز در حوزه شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۰۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار کمالان نیوز:سید میثم رئیسی رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان علی آبادکتول ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار کمالان نیوز با بیان اینکه از ۲۷ اسفندماه تا تاریخ ۱۷/۱/۹۷ ، ۱۸۶،۸۲۵ مسافر در شهرستان علی آبادکتول اقامت داشتند ،گفت: : ۱۴۷ درصد رشد اقامت در هتل ها و ۱۴۹ درصد برای اسکان مدارس ، نسبت به سال گذشته را به همراه داشته است.
وی از اقامت بیش از ۵۰۰ نفر در اقامتگاه های بوم گردی حوزه شهرستان خبرداد و افزود : استقبال گردشگران از این اقامتگاه های بوم گردی ، که نشانگر سنت ، آداب و فرهنگ بومی منطقه می باشند ، بی سابقه بود.
رئیس اداره‌ میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری شهرستان علی آباد کتول متذکر شد: اقامت گردشگران در ایام نوروز در حوزه شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۰۶ درصد رشد داشته که باعث برقراری توازن و تعادل در وضعیت پرداخت ها ، تنوع اقتصادی ، افزایش در آمد ها و ایجاد فرصت های شغلی و رونق کسب و کار و افزایش در آمد مردم منطقه بوده است.
دبیر ستاد خدمات سفرشهرستان علی آبادکتول یاد آور شد : درهمین راستا اقداماتی جهت بازدیدهای نظارتی از صنایع و تاسیسات گوناگون صورت پذیرفت که با تعداد ۷۶۷ بازدید نظارتی ، رشدی درحدود ۱۶۷ درصدنسبت به سال گذشته رخ داد.

رئیسی درپایان تاکید کرد : به جهت فراهم نمودن زیرساخت های مناسب (تاحدودی) ، بازدید حدود ۲,۳۲۴,۲۶۸ نفرمسافر و گردشگر از مراکزفرهنگی ، تفریحی ، توریستی وطبیعی حوزه شهرستان به عمل آمد که این تعداد با رشد ۳۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بود.

خبرنگار:محمدمیردیلمی

تدوین :مقداد عسکری

این خبر را به اشتراک بگذارید :