مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان در علی آبادکتول اظهارداشت:دانشگاه آزاداسلامی علی‌آبادکتول ظرفیت علمی و آموزشی برای رفع مشکل اشتغال استان است.

به گزارش گروه اقتصادی کمالان نیوز:سید رضا حسینی طلب مدیرکل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول با اشاره به این مطلب که برای رفع اشتغال جوانان استان می کوشیم تا با گسترش همکاری های علمی، فنی و تحقیقاتی و مهارت آموزی امور اجرایی از پتانسیل دانشگاه ها و مراکز علمی استفاده کنیم، گفت: امیدواریم با جایگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول در سطح استان، زمینه آموزش حرفه ای به دانشجویان در راستای تحقق اشتغال زایی و توانمند سازی آنها در استان و کشور را فراهم سازیم.

علیرضا اسفندیاری مقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول هم با اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه های مختلف علمی و آموزشی افزود: قطعاً با امضای این تفاهم نامه و ایجاد ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت و عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه می توانیم به یک الگو برای سایر دستگاه های استان تبدیل شویم.

گفتنی است این تفاهم نامه که با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای بر آوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجربه، در ۸ ماده بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان منعقد شده است، فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی، استفاده متقابل از پتانسیل های آموزشی، ترویجی، مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی موجود، تقویت و همگرایی متقابل طرفین در راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی را در برنامه دارد./تصاویر

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :