مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با بیان این مطلب که در حال حاضر از تعداد ۷۱ روستای شهرستان علی آبادکتول تعداد ۶۱ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند اظهار کرد: ۸ روستا در مرحله اجرا و ۲ روستا نیز در دست طراحی می باشند.

به گزارش گروه اقتصادی کمالان نیوز: محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در این باره گفت: تا کنون در شهرستان علی آبادکتول نزدیک به ۶۷۵ کیلومتر شبکه گاز رسانی اجرا شده که تعداد ۲۴ هزار انشعاب نصب و بالغ بر ۴۷۳۱۵ مشترک جذب و تعداد ۴۹ واحد صنعتی عمده نیز گاز رسانی شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر از تعداد ۷۱ روستای شهرستان علی آبادکتول تعداد ۶۱ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و ۸ روستا درمرحله اجرا و ۲ روستا نیز در دست طراحی می باشند.

 رحیمی با تقدیر از مجریان پروژه های گاز رسانی در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و یاد آور شد: با عنایت به اینکه پروژه های مذکور کوهستانی بوده و اجرای آن بسیار سخت و مشکل است، اما درحال حاضر این پروژه در حال اجرا می باشند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :