مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گلستان از واریز عیدی مستمری بگیران این صندوق در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار کمالان نیوز: دانیال پولادوند مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گلستان در گفتگو با خبرنگار کمالان نیوز با بیان اینکه در مجموع عیدی ۱۷۰۴ خانوار مستمری بگیر صندوق شامل مستمری بگیران بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر فوت به حسابشان واریز شده، بیان داشت:۴۴۰ نفر از مستمری بگیران این صندوق در استان بازنشسته، ۱۶۰ نفر ازکارافتاده و ۱۱۰۴ خانوار مربوط به مستمری بگیران فوتی هستند.
وی همچنین مبلغ واریز عیدی به حساب مستمری بگیران را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: کسانی که مستمریشان در نیمه اول سال برقرار شده عیدی کامل و مستمری بگیرانی که احکام آن ها در نیمه دوم سال ۹۷ صادر شده باشد ۲۵۰ هزار تومان عیدی دریافت کرده اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :