نظری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار داشت:جهت کاهش ورودی آب گرگانرود انحراف بخشی از آب رودخانه زرین‌گل به چال‌های برداشت مصالح صورت گرفت.

به گزارش گروه حوادث کمالان نیوز:علی نظری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جهت انحراف آب رودخانه زرین گل و انتقال بخشی از آب این رودخانه به شن چال های برداشت مصالح در شهرستان علی آباد کتول، پس از هماهنگی با فرمانداری و مالکین، کانالی به طول ۲۰۰ متر و عمق ۲ متر بر روی این رودخانه احداث شد.

 علی نظری اظهار کرد: با احداث این کانال، بخشی از آببه شن چال های برداشت مصالح منتقل و یک متر مکعب بر ثانیه از آب ورودی به رودخانه گرگانرود که در نهایت به شهر آق قلا و گمیشان وارد می شود، کاسته شده است.

وی افزود: این اقدام جهت کاهش ورودی آب به بالادست شهرهای آق قلا و گمیشان، توسط شرکت آب منطقه ای گلستان و همکاران اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: اقداماتی از این دست تا فروکش کردن سیلاب ادامه خواهد داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :