روحانی فرد دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در علی آبادکتول اظهار داشت: اولویت اول در برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر است.

به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:محمود روحانی فر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان علی آبادکتول گفت: اولویت اول در برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر است.


وی افزود: موفق ترین راه مقابله با مواد مخدر فراهم نمودن زمینه اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر است.


روحانی بیان داشت:یکی از زمینه های اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اجرای برنامه مناسب در گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر است.


وی در پایان تاکید کرد: کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر و اقدام جهت افزایش کشفیات دو گام مهم است./تصاویر

این خبر را به اشتراک بگذارید :