مسئول آموزش مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول، اولین مولفه در سبک زندگی حضرت زهرا(س) حاکم کردن روحیه بندگی در زندگی فردی و خانوادگی دانست.

به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: خانم خدیجه الازمنی، در نشستی پیرامون سبک زندگی حضرت فاطمه(س)، در جمع طلاب مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول، گفت: سبک زندگی، مجموعه عملکردها، روش زندگی، الگوی عمل، ترجیحات رفتاری، مادی و الگوی مصرف است.

وی به مولفه های مهم سبک زندگی اشاره کرد و افزود: از نظر دینی مولفه های مهم سبک زندگی شامل ابعاد فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی است.

مسئول آموزش مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول، سبک زندگی حضرت زهرا(س) را در چند قسمت مورد بررسی قرار داد و حاکم کردن روحیه بندگی در زندگی فردی و خانوادگی را اولین مولفه های سبک زندگی حضرت دانست و توضیح داد: حضرت فاطمه(س) در آغازین روزهای زندگی مشترک، همسر خود را به نماز و عبادت دعوت کرده و برای عبادت؛ برنامه، مکان و حتی لباس خاص داشتند، قرآن را انیس و رفیق خود دانسته و به آن عشق می ورزیدند.

الازمنی، اطاعت از همسر را از دیگر مولفه های سبک زندگی حضرت دانست و اشاره کرد: اطاعت حضرت زهرا(س) از امام علی(ع) یک اطاعت کورکورانه و بدون اطلاع نبود بلکه به علم، ایمان و تدبیر همسرش آگاه بود.

وی درباره وظایف زنان نسبت به همسران گفت: زنان جامعه امروز با الگوگرفتن از زندگی حضرت، راه سعادت را برای خود و خانواده فراهم کنند و همزمان با اداره خانواده، به مدیریت عالی و حق راهبردی همسر بر خانواده احترام بگذارند و نظر او را بر خواست خود ترجیح دهند که این امر باعث افزایش محبت مرد به همسر می شود.

فعال فرهنگی، حفظ اقتدار همسر را از عوامل پایداری زندگی معرفی کرد و افزود: زن براساس فطرت خود دوست دارد در پناه مردی مقتدر زندگی کند؛ حضرت فاطمه(س) چه در زمان پیامبر(ص) و چه بعد از آن حضرت، همواره در گفتار و عمل از همسر خود حمایت می کردند.

الازمنی، درباره حفظ احترام همسر و توجه به او گفت: انسان ها از نظر فطری، پذیرای محبت و تکریم دیگران هستند، لذا زنی که همسر خود را تکریم کند و با رعایت احترام او به رفع دلتنگی هایش بپردازد، از دیدگاه پیامبر(ص) حکم کارگزار خداوند را دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :