دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول مربی تیم ملی والیبال ساحلی شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول مربی تیم ملی والیبال ساحلی شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول مربی تیم ملی والیبال ساحلی شد. به گزارش گروه ورزشی کمالان نیوز: در حکمی از سوی فدراسیون والیبال ایران، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول مربی تیم ملی...