انعقاد تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول با اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان به منظور گسترش ارتباط بین دانشگاه و ورزش

انعقاد تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول با اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان به منظور گسترش ارتباط بین دانشگاه و ورزش

به منظور توسعه و ارتقای فرهنگ همکاری و کارآفرینی در سطح مربیان، ورزشکاران، مدیران ورزشی و سمن‌ها بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول و اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد. به گزارش...