صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول از افتتاح اولین مدرسه کنکور در این شهرستان خبر داد

صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول از افتتاح اولین مدرسه کنکور در این شهرستان خبر داد

صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول از افتتاح اولین مدرسه کنکور در این شهرستان خبر داد. به گزارش کمالان نیوز:محمدرضا صالح آلوستانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول در این باره گفت : با بهره گیری از...