هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول از رشد حدود۳۳۰ درصدی اقامت کنندگان نوروزی خارج از استان در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته خبرداد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول از رشد حدود۳۳۰ درصدی اقامت کنندگان نوروزی خارج از استان در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته خبرداد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول از رشد حدود330 درصدی اقامت کنندگان نوروزی خارج از استان در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته خبرداد.   به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:حسن هدایتی کتولی فرماندار و رئیس ستاد خدمات سفر...