برف برخی از مدارس گلستان را تعطیل کرد

برف برخی از مدارس گلستان را تعطیل کرد

برف برخی از مدارس گلستان را تعطیل کرد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: در پی فعالیت سامانه ناپایدار در گلستان بارش برف و باران در برخی از نقاط کوهستانی و دو شهر کلاله و مراوه تپه اتفاق افتاد. اداره کل آموزش و...