علی شکی رئیس شورای شهر علی آبادکتول از تحقق ۷۰ درصدی بودجه شهرداری علی آبادکتول در ۹ ماه امسال خبرداد

علی شکی رئیس شورای شهر علی آبادکتول از تحقق ۷۰ درصدی بودجه شهرداری علی آبادکتول در ۹ ماه امسال خبرداد

علی شکی رئیس شورای شهر علی آبادکتول گفت: تاکنون 70 درصد از بودجه 14.5 میلیارد تومانی شهرداری علی آبادکتول در 9 ماه امسال محقق شده است. به گزارش گروه اقتصادی کمالان نیوز:علی شکی رئیس شورای شهر علی آبادکتول در جمع...