جمال لیوانی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:از مجموع ۷۱ روستای شهرستان علی آباد کتول، تاکنون تعداد ۶۰ روستای این شهرستان گازرسانی شده است

جمال لیوانی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:از مجموع ۷۱ روستای شهرستان علی آباد کتول، تاکنون تعداد ۶۰ روستای این شهرستان گازرسانی شده است

جمال لیوانی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:از مجموع 71 روستای شهرستان علی آباد کتول، تاکنون تعداد 60 روستای این شهرستان گازرسانی شده است به گزارش گروه اقتصادی کمالان نیوز: صفرعلی جمال لیوانی مدیر عامل شرکت گاز استان...