نامه مهم جمعی از جوانان به دادستان علی آباد کتول؛ رباخواری در شهر فراگیر شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است

نامه مهم جمعی از جوانان به دادستان علی آباد کتول؛ رباخواری در شهر فراگیر شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است

جمعی از جوانان علی آبادی در نامه ای به دادستان علی آباد کتول خواستار مبارزه با معضل رباخواری در این شهرستان شدند. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:جمعی از جوانان علی آبادی در نامه ای به دادستان علی آبادکتول...