حرکت انسان دوستانه شهروند علی آبادی!!

حرکت انسان دوستانه شهروند علی آبادی!!

حرکت انسان دوستانه شهروند فاضل آبادی در به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:هنوز در جامعه ما " آدم خوب " پیدا می شود ،این خبر بسیار خوبی است،وقتی می شنویم که در گیر و دار مشکلات اقتصادی و نبود کار و کاسبی مردم ‌هنوز افرادی...