استاندار گلستان در شهر مزرعه کتول:کربلا، دانشگاه عزت ، عظمت و بلندی روح است

استاندار گلستان در شهر مزرعه کتول:کربلا، دانشگاه عزت ، عظمت و بلندی روح است

استاندار گلستان در شهر مزرعه کتول اظهارداشت : کربلا، دانشگاه عزت ، عظمت و بلندی روح است. صادقلو با تاکید بر جایگاه فرهنگ کربلا و عاشورا در جامعه اسلامی، گفت: انقلاب امام حسین(ع) تنها به شیعیان تعلق ندارد و مخاطبش جهانی است...