خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

نوشته هایی با برچسب "حسن هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول"

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:نقش رسانه ها در آگاه سازی جامعه نسبت به تبعات نگهداری سلاح غیر مجاز بسیار مهم است

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:نقش رسانه ها در آگاه سازی جامعه نسبت به تبعات نگهداری سلاح غیر مجاز بسیار مهم است

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول اظهار داشت:نقش رسانه ها در آگاه سازی جامعه نسبت به تبعات نگهداری سلاح غیر مجاز بسیار مهم است به گزارش گروه حوادث کمالان نیوز: حسن هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در جلسه کمیسیون...

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول: احترام به مردم و  رضایتمندی مردم از مسئولین،اولویت اصلی همه نهادهای اجرایی در شهرستان باشد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول: احترام به مردم و رضایتمندی مردم از مسئولین،اولویت اصلی همه نهادهای اجرایی در شهرستان باشد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول اظهارداشت: احترام به مردم و رضایتمندی مردم از مسئولین،اولویت اصلی همه نهادهای اجرایی در شهرستان باشد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: حسن هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در...

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی(ره)، برقراری عدالت اجتماعی،حمایت از محرومان و فقرستیزی بود

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی(ره)، برقراری عدالت اجتماعی،حمایت از محرومان و فقرستیزی بود

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی(ره)، برقراری عدالت اجتماعی،حمایت از محرومان و فقرستیزی بود. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:حسن هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در دیدار با...