دیلم مسئول آتش نشانی فاضل آباد: درست نصب نشدن لوله بخاری باعث فوت یک خانم جوان در شهرفاضل آباد شد

دیلم مسئول آتش نشانی فاضل آباد: درست نصب نشدن لوله بخاری باعث فوت یک خانم جوان در شهرفاضل آباد شد

دیلم مسئول آتش نشانی فاضل آباد اظهارداشت: درست نصب نشدن لوله بخاری باعث فوت یک خانم جوان در شهرفاضل آباد شد.   به گزارش گروه حوادث کمالان نیوز: رضادیلم مسول آتش نشانی فاضل آباد در این باره گفت: شامگاه سه شنبه 10 بهمن...