خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

نوشته هایی با برچسب "زمانی فرمانده سپاه علی آبادکتول"

سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج علی آبادکتول از اعزام دانش آموزان این شهرستان نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد

سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج علی آبادکتول از اعزام دانش آموزان این شهرستان نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد

سرهنگ زمانی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج علی آبادکتول از اعزام دانش آموزان این شهرستان نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:سرهنگ مجید زمانی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان علی...

سرهنگ پاسدار مجید زمانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان علی آبادکتول:رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله ۲ از تاریخ ۹ شهریور در سراسر کشور در حال اجراست و تا تاریخ ۲۹ شهریور ادامه دارد

سرهنگ پاسدار مجید زمانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان علی آبادکتول:رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله ۲ از تاریخ ۹ شهریور در سراسر کشور در حال اجراست و تا تاریخ ۲۹ شهریور ادامه دارد

سرهنگ پاسدار زمانی فرمانده سپاه علی آبادکتول:رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله 2 از تاریخ 9 شهریور در سراسر کشور در حال اجراست و تا تاریخ 29 شهریور ادامه دارد. به گزارش کروه اجتماعی کمالان نیوز:سرهنگ پاسدار...