میردیلمی معاون فرماندار شهرستان آق قلا : دهه فجر یکی از عوامل اصلی گسترش انقلاب اسلامی در دنیا است

میردیلمی معاون فرماندار شهرستان آق قلا : دهه فجر یکی از عوامل اصلی گسترش انقلاب اسلامی در دنیا است

میردیلمی معاون فرماندار شهرستان آق قلا ،دهه فجر را یکی از عوامل اصلی گسترش انقلاب اسلامی در دنیا دانست و گفت : ایام الله دهه فجر یکی از عوامل اصلی گسترش انقلاب اسلامی در تمام دنیا، علی رغم دشمنی های متعدد نظام استکباری بر...