بازدید دادیار دادسرای عمومی و انقلاب علی آبادکتول از کانون اصلاح و تربیت استان گلستان

بازدید دادیار دادسرای عمومی و انقلاب علی آبادکتول از کانون اصلاح و تربیت استان گلستان

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد به منظور بررسی مسائل و مشکلات مددجویان نوجوان حوزه قضایی از کانون اصلاح و تربیت استان بازدید کرد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: سعدی قاضی دادیار دادسرای عمومی و...