سیدحسن سیدرضایی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول منصوب کرد

سیدحسن سیدرضایی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول منصوب کرد

سیدحسن سیدرضایی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول منصوب کرد. به گزارش گروه خبری کمالان نیوز: محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سیدحسن سیدرضایی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد...