تألیف کتاب انگلیسی برای دانشجویان کارآفرینی ،برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول

تألیف کتاب انگلیسی برای دانشجویان کارآفرینی ،برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول

کتاب «انگلیسی برای دانشجویان کارآفرینی English for the Students of Entrepreneurship » از سوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول به چاپ رسید. به گزارش کمالان نیوز: دکتر سید حسن سید رضایی معاون  پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی...