مسئول هادی سیاسی سپاه شهرستان علی آبادکتول:طلاب در روشنگری و آگاهی بخشی مردم نسبت به محتوای فضای مجازی تلاش کنند

مسئول هادی سیاسی سپاه شهرستان علی آبادکتول:طلاب در روشنگری و آگاهی بخشی مردم نسبت به محتوای فضای مجازی تلاش کنند

مسئول هادی سیاسی سپاه شهرستان علی آبادکتول گفت: طلاب در آگاهی بخشی مردم نسبت به صحت محتوای فضای مجازی و نیز روشنگری مسائل تلاش کنند. به گزارش گروه سیاسی کمالان نیوز: ابوالقاسم شورورزی مسئول هادی سیاسی سپاه شهرستان علی...