حسین رفتاری بر صندلی ریاست شورای اسلامی شهر سنگدوین نشست

حسین رفتاری بر صندلی ریاست شورای اسلامی شهر سنگدوین نشست

حسین رفتاری بر صندلی ریاست شورای اسلامی شهر سنگدوین نشست.به گزارش خبرنگار کمالان نیوز:در جلسه انتخاب هیات رئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر سنگدوین که با حضور علی مزیدی مسئول سیاسی ،اجتماعی فرمانداری علی آبادکتول برگزار...