فرماندار و رئیس ستاد انتخابات علی آبادکتول:۳۸ کاندیدا در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه علی آباد کتول ثبت نام کردند+لیست نهایی کاندیدای ثبت نامی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول

فرماندار و رئیس ستاد انتخابات علی آبادکتول:۳۸ کاندیدا در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه علی آباد کتول ثبت نام کردند+لیست نهایی کاندیدای ثبت نامی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول

فرماندار و رئیس ستاد انتخابات علی آبادکتول:۳۸ کاندیدا در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه علی آباد کتول ثبت نام کردند. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: فرماندار شهرستان علی آباد کتول در نشست خبری...