هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در قرارگاه *سامد* پاسخگوی مشکلات مردم این شهرستان می شود

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در قرارگاه *سامد* پاسخگوی مشکلات مردم این شهرستان می شود

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول در قرارگاه *سامد* پاسخگوی مشکلات مردم این شهرستان می شود. به گزارش گروه سیاسی و اجتماعی کمالان نیوز: سامد، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است که سه شنبه این هفته (5 دی ماه) حسن...