مدیر کل شیلات گلستان در علی آبادکتول: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی فرصت و ظرفیت مناسب توسعه فعالیت های شیلاتی در استان است

مدیر کل شیلات گلستان در علی آبادکتول: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی فرصت و ظرفیت مناسب توسعه فعالیت های شیلاتی در استان است

مدیر کل شیلات گلستان در علی آبادکتول گفت: اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی فرصت و ظرفیت مناسب توسعه فعالیت های شیلاتی در استان است. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز، سید جواد قدس علوی مدیرکل شیلات استان گلستان در جلسه...