بیکی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان:مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در علی آباد کتول برگزار می شود

بیکی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان:مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در علی آباد کتول برگزار می شود

 بیکی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان اظهارداشت:مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در علی آبادکتول برگزار می شود. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: مهدی بیکی مسئول دبیرخانه کانون های...