فرماندار علی آبادکتول : بیش از ۶۵۰ برنامه در حوزه های عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی،هنری و ورزشی در دهه فجر در سطح این شهرستان برگزار خواهد شد

فرماندار علی آبادکتول : بیش از ۶۵۰ برنامه در حوزه های عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی،هنری و ورزشی در دهه فجر در سطح این شهرستان برگزار خواهد شد

فرماندار علی آبادکتول : بیش از ۶۵۰ برنامه در حوزه های عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی،هنری و ورزشی در دهه فجر در سطح این شهرستان برگزار خواهد شد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: حسن هدایتی کتولی فرماندار علی...