هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:از همه فرصت ها و گروه های سیاسی و اجتماعی برای توسعه شهرستان استفاده خواهم کرد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:از همه فرصت ها و گروه های سیاسی و اجتماعی برای توسعه شهرستان استفاده خواهم کرد

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول اظهارداشت:از همه فرصت ها و گروه های سیاسی و اجتماعی برای توسعه شهرستان استفاده خواهم کرد. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:حسن هدایتی کتولی فرماندار جدید علی آبادکتول عصر سه شنبه در...