هدایتی کتولی فرماندارعلی آبادکتول : پاسداشت نیروی انتظامی پاسداشت نظم و امنیت است+تصاویر

هدایتی کتولی فرماندارعلی آبادکتول : پاسداشت نیروی انتظامی پاسداشت نظم و امنیت است+تصاویر

هدایتی کتولی فرماندارعلی آبادکتول اظهارداشت: پاسداشت نیروی انتظامی پاسداشت نظم و امنیت است. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز:حسن هدایتی کتولی فرماندارعلی آبادکتول درصبحگاه مشترک نیروهای مسلح در شهرستان به مناسبت...