استاندار گلستان:مدیران کم‌کار حوزه اشتغال به مردم گلستان معرفی می شوند/اعطای تسهیلات ویژه برای پروژه‌ تله‌کابین علی‌آبادکتول

استاندار گلستان:مدیران کم‌کار حوزه اشتغال به مردم گلستان معرفی می شوند/اعطای تسهیلات ویژه برای پروژه‌ تله‌کابین علی‌آبادکتول

استاندار گلستان:مدیران کم‌کار حوزه اشتغال به مردم گلستان معرفی می شوند/اعطای تسهیلات ویژه برای پروژه‌ تله‌کابین علی‌آبادکتول به گزارش گروه اقتصادی کمالان نیوز: سیدمناف هاشمی استاندار گلستان در پنجمین جلسه...