سرهنگ تازیکه فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد

سرهنگ تازیکه فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد

سرهنگ تازیکه فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد. به گزارش گروه حوادث کمالان نیوز:الیاس تازیکه فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول در این باره گفت:در یک عملیات ضربتی پلیس ۱۰ کیلو...