بهره برداری از ۶پروژه شهرداری فاضل آباد به مناسبت دهه فجر با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و ۵ میلیون تومان

بهره برداری از ۶پروژه شهرداری فاضل آباد به مناسبت دهه فجر با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و ۵ میلیون تومان

بهره برداری از 6پروژه شهرداری فاضل آباد به مناسبت دهه فجر با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 5 میلیون تومان به گزارش  گروه اجتماعی کمالان نیوز: منصور خسروی قومنجان شهردار فاضل آباد در مراسم بهره برداری از پروژه های...